–16

137160673100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش: بازاریابی داخلی عنوان: ارزیابی تاثیر تنوع…

–15

دانشکده ارشاد دماوند پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (مالی) ارزیابی پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پیشرفته براساس نظریه یکپارچه…

–14

2598751-6709 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری عنوان : ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی…

–13

استفاده از مفاد و نتایج این پایان نامه بدون مجوز کتبی دانشگاه سمنان ممنوع است. دانشگاه سمنان دانشکده گردشگری گروه جهانگردی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته…

–12

واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی: مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:.مدیریت بازرگانی گرایش : تحول عنوان: ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت…

–10

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش عنوان: ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله…

–9

نام دانشگاه : موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت صنعتی-گرایش مالی) موضوع ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها…

–8

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) موضوع : ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی…

–6

1. تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان. چکیده : بازاریابی در قرن بیستم بیشتر مبتنی بر پیام…

–5

5873756858000 دانشگاه یزد دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی اثر لذتجوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی استاد…